موکورومایکوزیس mucormycosis

از دوری تو روز و شبم یلدا شد

روحم بشکست و اشک بی پروا شد

در این شب سرد و تار و تاریک و بلند

با یاد تو این قطره دلم دریا شد

واعظ زاده

 

موکور از قارچهای گروه زاگومایکوتینا محسوب می گردد.

این قارچ دارای هیفهای بدون دیواره یا سینئوسایتیک می باشدو تولید اسپورهای جنسی به نام زایگوسپور می نماید .

همچنین اسپورهای غیر جنسی آن در کیسه های اسپرانژیوم تولید شده و اسپرانژیواسپور نامیده می شود.

 موکورومایکوزیس نام بیماری بسیار مهلکی است که این قارچ فرصت طلب در افراد دارای نقص سیستم ایمنی ماند افراد دیابتیک با بیماری کنترل نشده بروز می کند و منجر به عفونت های شبه قانقاریا و قطع عضو بیمار می شود.

از آنجا که این قارچ در بافتهای مرده و فاقد سیستم ایمنی فعال شده و آنتی بیوتیک ها بر روی آن بی اثر هستند تنها رعایت بهداشت فردی و کنترل بیماری دیابت می تواند از بروز آن در افراد مستعد جلوگیری نماید.

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید