# کرم

فلور میکربی هوا ، بیماریهای شایع منتشره از طریق آب

انتشار میکروارگانیسم های بیماریزای در هوا Airborne microorganisms  مقدمه : ذرات معلق در هوا از عوامل عمده واصلی در بروز بیماریهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید