تصادفات جاده ای

دیگر اینقدر شنیده ایم که برایمان مردن در جاده ها به روزمرگی تبدیل شده. اینقدر گوش های مسئولین بی مسئولیت سنگین است که از فریاد کشیدن هم خسته شده ایم. از رو رفتیم بس که گفتیم و کسی گوشش بدهکار نبود. 

آقای مسئول تو فقط باید پاسخگوی جایگاه خودت باشی تو را چه کار به دیگران که چه کرده اند و می کنند.

این روی حرفم با کسانی است که در حمل و نقل جاده ای نقش دارند و به جای تمرکز بر روی مدیریت و اصلاح نقاط حادثه خیز، اصلاح قوانین و مقررات، فرهنگ سازی و پایبندی به اصول ارزشی و اخلاقی، به جای تمرکز بر روی بخشنده تر نمودن جاده ها، نصب علایم هشدار و ایمنی، ایجاد زیر ساخت های رفاهی برای مسافرین داد بد رانندگی کردن مردم سر می دهند.

این روی حرفم با کسانی است که به جای ایمن سازی خودروهای بی کیفیت ارابه های مرگ تولید می کنند.

این روی حرفم با مسئولینی است که تا خبر جدیدی از داغ دار شدن خانواده ها در جاده ها می شنوند سر و کله شان پیدا می شود که بگیرید و ببندید هرکس را که قصور کرده. انگار این همه قصور در تولید خودرو نا ایمن و پیچ های پر خطر، رانندگان معتاد قبل از وقع فاجعه دیدنی نبوده و بگیر و ببندی هم نمی خواسته.

مسئولان فرهنگی که با این فجایع روزانه ملی بیگانه اند و چشمشان را و گوش و دلشان را بسته اند که خدا ان شا الله برایشان باز کند. کجا و چه کسی مسئول فرهنگ غلط رانندگی در این جا است. چه کسی مسئولیت پاسخگویی در این حوزه را بر عهده خواهد گرفت و انگشت اتهام را از سمت مردم به سمت بی مسئولتی خودش بر خواهد گرداند. 

باور کنید مرگ برای همسایه نیست. همین نزدیکی ها توی این جاده های نا ایمن با خودروهای نا ایمن تر با رانندگانی که فرهنگ رانندگی صحیح را آموزش ندیده اند مرگ در کمین نشته است. 

باور ملی برای برخورد با این فجایع در وجود دولت و ملت باید پدیدار شود. باید وجدان جامعه را بیدار کرد. بی تفاوتی را کنار بگذاریم. 

/ 0 نظر / 72 بازدید