افسردگی چیست؟

 

((افسردگی مرضی است که ارزش زندگی را غارت می کند.))

درد غیر قابل اجتناب است، اما رنج کشیدن اختیاری است. ((کاتلین کیسی))

آیا شما افسرده اید؟

این احساس که هیچ چیزی با ارزش نیست، انسان های بدبخت و غمگین را به بار خواهد آورد.

جالب است بدانیم با درمان های موجود در حال حاضر 80 درصد از افرادی که حتی افسردگی وخیمی دارند به طور کامل بهبود می یابند.

عوامل موثر در بروز بیماری افسردگی بسیار متنوعند از جمله ژنتیک و توارث خانوادگی

این خیلی سخت است که بتوانید با دشمنی که در مغز شما است مبارزه کنید.((سالی کمپتون))

کتابی پر از آن چیزهایی که بایدبرای درمان و رهایی از افسردگی بدانیم.

بزودی ترجمه و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

منتظر خبرهای خوب باشید.

دوستتان دارم.

علی اصغر واعظ زاده اسدی

/ 0 نظر / 6 بازدید