خدايا

اي نام تو بهترين سرآغاز .................

خدايا در انديشه ام كه چرا انديشه هايم آرام آرام در دست زمان فرسوده شدند . چرا آنچه را كه به من آموختي از دست من انديشه هاي تهي از ياد تو همان غفلت زدگان از كلام تو ربودند و در سينه ام بر آن زنجير زدند تا من سرگردان در كوچه هاي خيال بدنبال آرمان هاي انساني با دردهاي هميشگي بشريت پيوندي عميق برقرار سازم . شايد بايد رفت حتي بدون پايي براي رفتن . شايد بايد ماند حتي با بالهايي براي گشودن . ولي بي شك بايد ترديد را كشت درون قلبي كه مي جويد عشق تورا .

خدايا به من بينشي عطا فرما كه همه در آن تو را بيابم و صبري كه بر ناملايمات پيروز شوم و شوقي كه از پاننشينم و ببخش گناهان بي اندازه ام را اي مهربان بخشاينده . ديدگانم را به دوستداشتن آنانكه تو دوست ميداري روشن كن و بر بديهاي زمان حريص مگردان . پروردگارا قلبم را به تو مي سپارم تا چيزي براي سپردن به ديگرا نداشته باشم . و پناه مي برم به درگاهت و به لطفت تا مرا از گزند شيطان و پيروانش بازداري. به اميد رحمتت يا ارحم الراحمين.

/ 0 نظر / 4 بازدید