عکس های متنوع از قارچ های ميکروسکوپی

    09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif09.gif

برای یافتن تصاویر متنوع از موجودات میکروسکوپی با تایپ صحیح و کامل نام علمی در قسمت جستجوی تصائیر سایت ها می توانید به تماشای آنها بپردازید .  من از نحوه قراردادن عکس های زیر راضی نیستم . امیدوارم در آینده به شکل بهتری و با رویکرد آموزشی بتوانم برایتان عکس های متنوعی ارائه بدهم .

penmic1.jpg  Penicillium.jpgAspergillus%2520flavus%2520nakres.jpgPenicillium%2520roqueforti%2520CCF%25202310%2520mikro.jpgPenicillium roqueforti                  

              Aspergillus%2520niger%2520nakres.jpg        Aspergillus%2520fumigatus%2520CCF%25201292%2520mikro.jpg  Aspergillus niger  

fusarium_c.jpgTrichophyton-ajelloi.jpgFusarium.jpg    
                                        Fusarium sp
                Macroconidia              

 Fusarium%2520culmorum%2520nakres.jpgRhizopus%2520stolonifer%25203%2520CCF%25203225%2520mikro.jpg Rhizopus%2520stolonifer%2520CCF%25203225%2520MEA%25207-25.jpg

 

 fungi9.jpg     mucor3.gif

   

mucor     

/ 0 نظر / 48 بازدید