در حمايت از حفظ عفت عمومی جامعه

  از آدرس زیر آهنگ را دانلود کنید.

http://www.sonycard20.com/news/CD-Ra-Beshkan.zip

CD Ra Beshkan   

 آنانکه حریم دیگران را می شکنند و حرمت ها را لکه دار می کنند به راستی که همین اینان از یاران شیطان و گمرا هانند.

/ 1 نظر / 10 بازدید
پورياشاکرمی

خيلي سايتت باهاله