فلور میکربی هوا ، بیماریهای شایع منتشره از طریق آب

انتشار میکروارگانیسم های بیماریزای در هوا

Airborne microorganisms 

مقدمه :

ذرات معلق در هوا از عوامل عمده واصلی در بروز بیماریهای تنفسی در انسانها مانند، انواع آلرژی ها ، آسم و عفونتهای تنفسی هستند. با منشا عوامل متعددی مانند  قارچها شامل اسپورهای قارچی موجود در هوا که البته از جمله بیماریهای مشترک بین گیاه و انسان محسوب گردیده و از طریق قارچهای ساپروفیت منتقل می گردد.

در طول یک عطسه ، میلیون ها ذره قطرات حاوی آب و مخاط با سرعتی معادل 200 مایل در ساعت (100متر برثانیه) در هوا به بیرون پرتاب می شوند. قطر این قطرات در ابتدا در حدود 10 تا 100 میکرومتر است اما این قطرات به سرعت خشک شده و به هسته هایی با قطر 1تا4 میکرومتر تبدیل می گردند که حاوی ذرات ویروسی و میکروبی از فبیل باکتریها است. به طور عمده مطلب بالا بیانگر این موضوع می باشد که بسیاری از بیماریها از طریق انتقال به وسیله هوا به سرعت در میان انسانها شایع می گردد. 

 تعدادی از بیماریهای شایع که از این طریق سرایت میکنند در جداول زیر آورده شده است.        جدول شماره 1:

برخی از بیماریهای عمده در جوامع انسانی که از طریق تماس فرد به فرد و توسط استنشاق ذرات عفونی در هوا منتقل می گردد

بیماریهای ویروسی
نام گونه ویروسی در گیومه ذکر گردیده است))بیماریهای باکتریایی( نام گونه باکتری در گیومه ذکر گردیده است)Chickenpox (Varicella)آبله مرغان                                        Whooping cough (Bordetella pertussis)            سیاه سرفهFlu (Influenza)                                                آنفولانزاMeningitis (Neisseria species)مننژیت                               Measles (Rubeola)                                         سرخکDiphtheria (Corynebacterium diphtheriae)           دیفتریGerman measles (Rubella)سرخک آلمانی                         Pneumonia (Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus species)ذات الریه                                          Mumps (Mumps)اوریون                                                    Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis)سل             Smallpox (Variola)                                       آبله انسانی 

 

برخی دیگر از بیماریها به شکل اکتسابی توسط استنشاق ذرات آلوده از منابع محیطی و نه از طریق تماس شخص به شخص سرایت میکنند.

جدول شماره 2:

 
بیماری( نام گونه بیماریزا در گیومه ذکر گردیده است)منبع بیماریPsittacosis (Chlamydia psittaci)Dried, powdery droppings from infected birds (parrots, pigeons, etc.)Legionnaire's disease (Legionella pneumophila)Droplets from air-conditioning systems, water storage tanks, etc., where the bacterium grows.Acute allergic alveolitis (various fungal and actinomycete spores)Fungal or actinomycete spores from decomposing organic matter (composts, grain stores, hay, etc.)Aspergillosis (Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger)Fungal spores inhaled from decomposing organic matterHistoplasmosis (Histoplasma capsulatum)Spores of the fungus, in old, weathered bat or bird droppingsCoccidioidomycosis (Coccidioides immitis)Spores in air-blown dust in desert regions (Central, South and North America) where the fungus grows in the soil

 

            بیماریهای متنشره شایع از طریق آب :

·        بیماریهای باکتریایی شایع  منتشره از طریق آب  : بیماریهایی مانند وبا ، حصبه یا تیفویید ، اسهال باسیلی ، اسهال مسافرتی ، لپتوسپیروزیس ،

·        بیماریهای پروتوزوئری شایع  منتشره از طریق آب  : 

 آمیبییاز روده ای ، اسهال آمیبی ، ژیاردیازیس

·        بیماریهای ویروسی شایع  منتشره از طریق آب   

گاستروانتریت ، هپاتیت ، پولیو ( مننژیت ، فلج معدی ، فلج اطفال ) ، آکوویروس ها

·        بیماریهای کرمی  شایع  منتشره از طریق آب  : 

شیستوزومیازیس یا بیلهارزیازیس ، درماتیت شیستوزومی ، آسکاریازیس ، آکی نوکوکوس ( کیست هیداتیک‌) تب گینه ، و بیماری های ناشی از کرم های قلابدار

/ 0 نظر / 19 بازدید