کپک میوه

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

  

درودگل سرخ من سلام مرغ عشق من هوای تازگی جانم مهربی پایانم سلام ُ سلام بر تو به  سرخی گلهای سرخُ به طراوت شبنم های صبحگاهی  

عزیز من در قلبم مهری است فراوان که سرچشمه اش را در چشم های تو باید جست . دلتنگ مانده ام با لبانی غنچه وار . سخنی بگو از هر کجا که هستی .

ندایی نیست ُ صدایی نیست ُفریادی باید ُ نفسی تازه ُ غروب گذشته استُ صبحی باید

 

  

 عنوان مقاله:

 قارچهای فاسد کننده میوه ها و راهکار مناسب برای ارائه محصول در بازار

 

ترجمه از:

 علی اصغر واعظ زاده اسدی  

 پیشگفتار :

 قارچها از عوامل عمده در ایجاد فساد و ضایعه در گیاهان محسوب می شوند. طبق آمارهای موجود چیزی در حدود 70 درصد ازعوامل تمام بیماریهای مهم دانه های گیاهی را قارچها تشکیل می دهند.

 

شرح :

 

برخی از این قارچهای پاتورن گیاهی را "بیو ترافیک" می نامند.این گونه از قارچهای پاتوژن این توانایی را دارند که با زندگی در سلولهای زنده میزبان از آن تغذیه کنند و تنها شرایط را برای سلول میزبان بحرانی نمایند.دسته دیگری از این قارچها را نکروترافیک می نامند.(نکروز به معنی مرگ و ترافیک به معنی تغذیه).این گونه ها با تهاجم به بافتهای گیاه میزبان سلولهای میزبان را براتی کسب مواد مغذی مورد نیاز خود می کشند. قارچهای عمده و اصلی که از عوامل بیماری و خسارت به ذخایر میوه ها و سبزی ها هستند در گروه پاتوژنهای نکروترافیک قرار می گیرند. 

 تصویر زیر دو سیب طلایی را پس از6 روز که با ایجاد یک برش و زخم بسیار کوچک توسط پنیسیلیوم اکس پانتوم(چپ) و مانیلیا فروکسیژنا (راست)مایه کوبی گردیده اند نشان می دهد. در هر دو مورد ضایعه با تهاجم قارچ به بافت سیب و نکروز سلولها توسط رهاسازی آنزیمها در سطح سیب گسترش یافته است .

 

 آنزیم های اصلی درگیر در این فرآیند آنزیم های پکتیک هستند.این آنزیم ها ترکیبات پکتینی را که سیمان سلولهای گیاهان محسوب می شوند تجزیه می کنند.چندین نوع از این انزیمها وجود دارد که البته مهمترین آنها پلی گالاکتروناز نام دارد.این آنزیم زنجیره های بلند پکتین را به واحدهای کوچکتر گالاکترونیک اسید تجزیه می کند. 

تصویر زیر دوسیب را پس از برش نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید وسعت فساد در هر دو مورد که توسط دو نمونه قارچ مختلف ایجاد شده است مشابه است اما نوع فساد کاملا در هردو متفاوت است .فسادی که توسط قارچ مانیلینیا (راست)ایجاد می شود سفت و خشک است و شما با لمس کردن به راحتی نمی توانید بافت آن را له کنید. در مقایسه ،ضایعه ای که عامل آن پنی سیلیوم(چپ) می باشد نرم و آبکی است و در حقیقت به طوریکه در شکل زیر مشاهده می کنید تمام ناحیه فاسد شده به طور کامل اززبافت سیب جدا گردیده است و شما در حقیقت می توانید با فشار کمی توسط یک انگشت منطقه فاسد شده را جدا کنید.

 علت تفاوت های میان این دو نوع فساد در شیوه عملکرد آنزیم های پلی گالاکتروناز از دو قارچ است.

آنزیم های پنی سیلیوم به طور کامل پکتین را تجزیه می کنند.این دو قارچ از لحاظ اکولوزیک نیز با یکدیکر متفاوت هستند. و در دوشرایط جداگانه در بافت سیب بیماری ایجاد می کنند. عوفونت مونیلینیا در باغهای سیب به سبب خراشها و زخمهایی که توسط حشرات و یا از طرق مکاتیکی در میوه ها ایجاد می گردد ایجاد می گردد. میوه ای که در روی زمین می افتد منبع مناسبی برای عفونت محسوب می گردد. و در فرصت مناسب باعث شیوع آن می گردد.

این میوه به مرور زمان چروکیده شده و با از دست دادن آب خود سراسر زمستان و بمدت طولانی به همین صورت باقی میماند و در فرصت مناسبی با تغییر فصول اسپورهای قارچ که در میوه قرار دارند شروع به رشد و جوانه زنی می کنند. اما در مقایسه پنی سیلیوم اکسپانسوم یک پاتوژن پست است که از طریق زخم هایی که در هنگام برداشت محصول و یا جعبه گذاری آنها رخ می دهد ایجاد آلوئدگی می نماید.این نشان می دهد که چرا ما اغلب اوقات آفت پنی سیلیوم را در فروشگاهها مشاهده می کنیم اما بسیار بندرت مونیلینیا را در این گونه مکانها می بینیم .

 آنزیم های پکتیک:

 پکتین ها را بطور معمول از میوه های خانواده مرکبات استخراج می کنند. همچنین این دسته از آنزیمها را از خالص سازی کشت قارچهای میکروبی جدا نموده که در بازار های تجاری کاربدهایس بسیار مهمی دارد. بعنوان مثال از پکتین جهت ساختن ژله در صنایع غذایی استفاده می کنند. همچنین از آنزیم های پکتیک برای شفاف سازی نوشدینیها مانند آب پرتقال و آب سیب استفاده می کنند. این عمل بواسطه تخریب مواد بین سلولی و تجزیه توده های بافتی میوه های له شده در آب میوه توسط آنزیم های پکتینی رخ می دهد.

 Antracnose یا آفت سیاه نام علمی عفونتی است که به موجب آن لکه های سیاهی روی برگها و میوه ها ایجاد می گردد. مثال بارز این عفونت Antracnose میوه مو.ز است که توسط قارچی به نام colletotrichum musne

 

ایجاد می گردد.

 لکه های سیاه و قهوه ای رنگ کوچکی که اندگی فرورفتگی در محل ضایعه ایجاد می کنند از عوارض ظاهری این بیماری محسوب می گردد. البته این عفونت تنها بعد از رسیدن میوه ها ایجاد می شود. اما عفونت اولیه در میوه های سبز نارس قبل از برداشت محصول رخ می دهد. در آن هنگام اسپورهای قارچ در سطح میوه ها قرار گرفته و در منطقه کوچکی شروع به جوانه زنی کرده و یک عفونت ناحیه ای کوچک را بوجود می آورند . در این مرزحله قارچها بار دیگر در پوست شروع به رشد کرده و عفونت ثانویه را بوجود می آإورند  و سرانجام با ایجاد بیماری و عفونت شدید در پوست قابلیت عرضه محصول را در بازاز کاهش داده موجب بروز خسارات اقتصادی می گردند.

 راههای مقابله:

 به جرات می توان گفت که سرانجام هر موز خریداری شده از فروشگاهها درذ آینده این بیماری را از خود برورز می دهند و این فرآیند به سرعت پوست را درگیر می کند. برای به تعویق انداختن این موضوع و کمک به جلوگیری از بقروز بیماری در هنگام حمل میوه ها  و صادرات آنها که اغلب توسط مسیرهای دریایی صورت می گیرد میوه ها را در مواد نگهدارنده طبیعی قار چ کشها قبل از حمل نگهداری می کنند. چنانچه ابتدا سطح میوه را توسط هیپوکلرایت استریل نموده و آنگاه قسمت کوچکی از ناحیه عفونی را که برنگ قهوه ای درآمده در محیط آگار کشت دهید کلنی های قارچ به آرامی رشد می نماید. این کلونیها(شکل زیر) شامل توده ای از اسپورهای قارچ(کونیدیا) هستند که توسط سلولهای فیالید بوجود می آیند. فیالیدها خود از هایفهای کوتاه مشتق می گردند. 

 

Phase contrast micrograph of Colletotrichum musae from an agar culture. The spores (s) arisefrom phialides (arrowhead) which arise from tufts of short, multiply-branched hyphae 

 کپک ها خاکستری:

 کپک های خاکستری یک بیماری و ضایعه فراگیر  میوه های نرم از قبیل توت فرنگی ، تمشک و انگور است که به صورت یک توده پودری شکل سفید بر روی سطح میوه ظاهر می گردد و به سرعت پخش شده و قسمت وسیعی از سطح میوه را می پوشاند.  از قارچهایی که عامل این گونه از بیماریها محسوب می شوند botrytis cinerea را می توان نام برد که همچنین  از عوامل عمده خسارت به گلها محسوب می گردد.

 

این گونه یک پارازیت ضعیف است زیرا توانایی غلبه بر سدهای حفاظتی و استحکامات مکانیکی طبیعی که حفاظت بافت های گیاه را برعهده دارند، ندارد. هرچند که در شرایط مزطوب به سرعت از طریق جراحات و یا بافتهای پیر و فرسوده به میزبان تهاجم می نماید . اسپورهای این ارگانیسم به مقدار فراوان توسط هوا انتقال می یابد و پس از جایگزین شدن روی بافت گیاه میزبان آنزیم های پکتیک را تراوش و به سرعت بافتهای نرم میوه ها را تخریب می نماید.

 

Clusters of spores (conidia) of Botrytis cinerea, produced at the ends of branched, dark spore-bearing hyphae (conidiophores). Photograph taken at low magnification with a stereomicroscope.

 

Botrytis cinerea با درشت نمایی بالا

 

راههای جلوگیری از فساد:

 بیشتر مردم بدنبال عرضه محصولات با کیفیت در بازار هستند. در اصل آنچه که موجب رسیدن میوه ها می گردد اتیلنی است که در بافتهای گیاه تولید می گردد. بیماری توسط قارچها  آفت بدین گونه انتقال مییابد که اگر تنها یک منیوه رسیده فاسد در درون یک جعبه قرار داشته باشد باعث سرایت بیماری به میوه های دیگر شده بطوریکه تمام میوه ها درگیر می گردند .پس تنها راه مقابله با این موضوع با توجه به مطالبی که بیان شد انتقال میوه ها به شکل نارس و استفاده از گاز اتیلن برای رسیدن آنها پس از رسیدن به مقصد است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 320 بازدید
رامين

با سلام و خسته نباشيد مرسی که از سايت فروشگاه سوغات مشهد بازديد کرديد لطفا برای تبادل لوگو آدرس لوگوی خود را ارسال نمائيد و همچنين برای همکاری متقابل لوگوی وب سايت ما را نيز قرار بدهيد با تشکر