میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
بی شک

بی شک آنگاه که بر من نظری می فکنی

سایه سار غم عالم  به دلم می فکنی

تیشه بر داشته ای با من بیچاره چرا

شیشه عمر مرا باز چرا می شکنی

قصه از قافیه پردازی ما هست برون

اینچنین سفره این دل به کجا می فکنی

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg