میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
دوست

 

 نی قصه‌ی آن شمع چگل بتوان گفت    

 

 

نی حال دل سوخته دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از آن است که نیست      

 

یک دوست که با او غم دل بتوان گفت

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٥ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg