میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
داروهای ضد قارچ

١- گرایزیوفولین : در ١٩٣٩ از قارچ پنیسیلیوم گرایزفولووم بدست آمد.

٢- نیستاتین : در ١٩۴٩ از استرپتومایسز نورسی بدست آمد.

٣- آمفوتریپسین بی : فانجی زون : از استرپتو میسز نودوسس گرفته شد .

۴- پایمارسین: در ١٩۵٩ از استرپتومایسز ناتالنسیس بدست آمد. مشابه نیستاتین است.

۵- تول نفتیت( تینادرم)

۶-فلوروسیتوزین

٧- کلوتریمازول

٨-مایکونازول

٩- کنتوکونازول

١٠-ایتراکونازول

١١- فلوکونازول

١٢- ریفامپیسین

١٣- وایت فیلد

١۴- تیابن دازول

 


به اطلاع کلیه مراکز دولتی و غیر دولتی و همچنین افراد آزاد جهت آموزش امداد و نجات و کمک های اولیه عمومی پایه دعوت به عمل می آید.

لازم به ذکر است در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی آموزشی معتبر اعطا خواهد شد.

جهت اطلاع از نحوه برگزاری و تشکیل کلاس های آموزشی با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

٠٩١٧٣١٠٣٩۴۴

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg