میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
شیوا

دوران بقا چو باد صحرا بگذشت

خوبی و بدی و زشت و زیبا بگذشت

پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد

در گردن او بماند و بر ما بگذشت

((سعدی))

شاید رفتن فقط یک بهانه باشد.

 پرستوهای مهاجر وقتی از سرزمین من کوچ می کنند خزان و زمستان در راه است.

اما کلاغ ها از پشت سر آنها از راه می رسند.

تو هم می روی و خزانی در قلب من آغاز خواهد شد.

وقتی بهار می آید که تو هم آمده باشی. اما ............

 دوستت دارم.

فقط دوستت دارم .

چیز دیگری یاد نگرفته ام .

 کاش بمانی .

بمانی تا من هم فرصت کنم کوله بارم را بر دارم و با تو بیایم .

چشم های زمین در حسرت بازگشت پرندگان مهاجر به آسمان خیره مانده تا بار دیگر آغوش گرمش را برای تو بگشاید. من نیز چشم به راه پیغام توام . تا بمانی . با من بمان.

خستگی و خشم بار دیگر در راه رسیدن به قلب من است.

خستگی به سکون زمین یخ زده در زمستان می ماند.

خشم مانند باد سرد یک شب سرد.

و اینها همه برای من است.

((نهالی در پاییز))

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg