میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
کارشناسان میکروبیولوژی در کجای این چارت هستند؟!!!!!

چارت مسئولین فنی مصوب سال ١٣٨۵

چارت اصلاح شده مسئولین فنی که در جلسه مورخ ۵/١٢/٨۵ کمیته فنی-قانونی به تصویب رسیده است از طریق فایل الحاقی قابل دسترسی است.

ببینید و قضاوت کنید

فایل pdf است. نرم افزار آکروبات مورد نیاز است.

لینک مستقیم به فایل الحاقی معاونت غذا و دارو در زیر

http://www.fdo.ir/Food/Fa/announce/ShowAnnounce.aspx?itmId=106

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg