میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
استخدام کارشناس میکروبیولوژی

خواهش می کنم حتما مطلب زیر را با حوصله بخوانید.

از استخدام دولتی خبری نیست . خبری هست ؟

در علوم پزشکی به شما که زیر نظرت وزارت علوم تحصیل کرده اید اجازه استخدام در زیر مجموعه های خود را نمی دهد . این را به طور اکید ابلاغ نموده اند. حتی در آگهی های استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی هم می توانید این موضوع را ببینید. زمینه کاری در بخش هایی به نام بیوتکنولوژی نیز در ایران ابدا وجود ندارد مگر برای از ما بهتران. 

بپرسید کاربرد این رشته در کشاورزی چیست ؟باور کنید روسای سازمان های جهاد کشاورزی هم نمی دانند. اگر باور نداریدبپرسید چرا فارغ التحصیلان آن در جهاد کشاورزی استخدام نمی شوند . ؟

اصلا راستی این رشته را برای چه در دانشگاهها تدریس می کنند ؟ می پرسید این چه سوالی است ؟ به شما می گویم .

دیدید که زمینه استخدام دولتی وجود ندارد . حالا برویم سراغ بخش خصوصی .

از ۶۵ واحد صنعتی در صنایع تبدیلی که در لیست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوبه سال ۸۵ علوم پزشکی از آن نامبرده شده است تنها در ۲۵ رشته میکروبیولوژیست ها می توانند مسئول فنی باشند که از این تعداد در ۱۷ مورد آن در اولویت دوم قرار گرفته اند . یعنی بعد از اولویت های اول . جالب می دانید چیست ؟ ! کارشناس تغذیه از ۶۵ مورد در ۳۹ مورد می تواند مسئول فنی باشد از جمله کارخانجات تولید آب معدنی و نوشابه های گازدار با اولویت اول در حالیکه کارشناس میکروبیولوژی با تخصص مستقیم در این خصوص نمی تواند حتی با اولویت دوم . جالب تر اینکه دکتر داروساز هم می تواند مسئول فنی باشد !!!

این اجحاف بزرگ را کسانی در حق من و شما کرده اند که ۱- خود را از ما بهتران می دانند و برای اینکه آمار فارغ التحصیلان بیکار خود را کاهش دهند ما را بایکوت نموده اند.

۲- وزارت علوم که متولی رشته ما است و رییس دانشگاه آزاد آقای جاسبی مسئله بیکاری رشته ما را از دغدغه های خود نمی دانند. فقط بایستی یک رشته ای باشد تا چند سالی از عمر و جوانی و طراوت و شادابی شما بر سر آن به باد هوا برود. بقیه اش به کسی چه مربوط است. 

فکر کرده اید چرا این همه جستجو در اینترنت شما را به اینجا آورده نه به جایی که شما را به عنوان کارشناس بخواهند؟

فکر کنم باید بیدار باشید و تا دیر نشده یا از تحصیل انصراف دهید ، یا تغییر رشته دهید و یا ادامه دهید به امید اینکه شاید چه و چه و چه شود .

حالا حاضر هستید این رشته بسیار سخت را انتخاب کنید و در آن ادامه تحصیل دهید ؟

انتخاب با شما است .

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg