میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
ایدز ، آمار ها ، امیدها و نگرانی ها

دهم آذر برابر با یکم دسلمبر روز جهانی مبارزه با ایدز نامیده شده است .

شعار امسال روز جهانی مبارزه با ایدز :

تعهد ، پاسخ گویی ، همچنان هم پیمان در برابر گسترش ایدز

بر اساس آمار رسمی ازایه شده از سوی مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت شمار مبتلایان به  ایدز در ایران تا ابتدای مهر ۸۶ بالغ بر ۱۶ هزار و ۹۰ نفر بوده است . این آمار رسمی بیانگر آن است که ۱۵ هزار و ۱۵۰ نفر از اینتعداد را مردان و ۹۴۰ نفر دیگر را زنان تشکیل می دهند . 

بالغ بر ۸۰ در صد موارد آلودگی به ایدز در سراسر جهان از طریق جنسی و بیشتر بین دو جنس مخالف روی داده است . و در ایران مقامات مربوطه اذعان داشته اند که همچنان اعتیاد تزریقی در ایرذان از مهمترین موارد شیوع این بیماری است . با اینحال به هیچ وجه نمی توان این ادعا را درست دانست چراکه همانطور که می دانید این آمار رسمی است و تعداد مبتلایان شناسایی شده به اعتیاد تزریقی که اغلب در زندانهای کشور به سر می برند را شامل می شود و از آنجاییکه محافل پنهان روابط غیر اخلاقی در ایران در لایه های زیرین اجتماعی مخفی مانده اند و حیای اسلامی و قوانین صریح در مبارزه با آنهعا وجد دارد لذا اینکه ما بگوییم چنین چیزی در کشور ما وجود ندارد و همه فرشته زاده شده اند امری بسیار ساده اندیشانه است . 

لذا پرده های پنهان کاری را کنار بزنیم تا آینده را روشن تر ببینیم .

در هر دقیقه در جهان ۵ نوجوان زیر ۱۵ سال در اثر ایدز جان خود را از دست می دهند.

در سال ۲۰۰۷ میلادی ۲۱ میلیون صدهزار نفر بر اثر ایدز جان خود را از دست دادند.

در حال حاضر تعداد مبتلایان به ایدز در جهان حدود سی و چهار میلیون نفر تخمین زده می شود .

همه با هم در برابر طائون قرن 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٦ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg