میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
پروکسی کردن اشتباه

متاسفانه مشاهده شده است که در پروکسی کردن سایت های غیر اخلاقی که البته کار بسیار پسندیده ای است از کلماتی برای پروکسی کردن استفاده شده است که جنبه های عام دارد و محققین رابرای دریافت مطالب علمی با مشکل مواجه کرده . برای مثال کلمه فارسی جنسیت که جنبه های علمی - پزشکی دارد و همچنین در آزمون های استخدامی و برگه های الکترونیکی نیز کاربرد دارد از این جمله است . پسندیده آن است که در فیلتر کردن سایت های غیر مجاز تخصصی تر با این موضوع برخورد شود و از کلمه هایی با معانی عام و گسترده پرهیز گردد.

 لذا شایسته است تا مسئولین امر به نحوی برنامه ریزی کنند تا با رسیدن به هدف خود که پاکسازی محیط اینترنتی از رذائل اخلاقی است البته در نهایت دقت دریافت اطلاعات علمی و مطالب علمی با مشکل مواجه نشود .  

به امید دنیایی پاک که تعادل انسانی در آن رعایت شده باشد .

نه خشم بیش از اندازه نه مهربانی بی نهایت

نه حرص زیاد برای ثروت نه بی عاری و تنبلی

نه کار زیاد و تفریح کم    و نه تفریح زیاد و کار کم

نه زاهد نمایی و ریا کاری نه بی دینی و کفر

نه شور عشق نه بی شور عشق

و ...........

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg