میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
دل

روز اول روز انسان روز نو

در نهان شد در پدید

چیره شد بر خاک ما 

دل پدید آمد ز هیچ

قطره ای از مهر پاک 

سرمه شد در جسم خاک

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٥ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg