میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
نوروز 1395

سال نو مبارک

سر سال نو هرمز فرودین

بر آسود از رنج روی زمین

بزرگان شادی بیاراستند

می و جام و رامشگران خواستند

چنین جشن فرخنده از آن روزگار

بماند از آن خسروان یادگار

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg