میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
میکروبیولوژی

زیر شاخه های تخصصی میکروبیولوژی عبارتند از :

1- میکروبیولوژی کاربردی

2- میکروبیولوژی صنعتی

3 - میکروبیولوژی محیطی

4- میکروبیولوژی غذایی

5- میکروبیولوژی آب

6- میکروبیولوژی پزشکی

7- میکروبیولوژی دامپزشکی

البته سه موردی که زیر آن خط کشیده ام از تقسیم بندی های اصلی محسوب می شود.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٩/٥/۱۳ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg