میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
نوروز

این شکوه ایرانی

 این نوروز باستانی

این آیین جاودانی  رسم زیبای اهورایی یادگار پهلوانان ایرانی  کورش ، رستم ، آبتین و کاوه های ایرانی

ای میهن پرست ایرانی    بر تو مبارک و خجسته باد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٩/۱/۱ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg