میکروبیولوژی , ... لینک اطلاعاتinformation link/microbiology
نامه ای به عشق

 

امروز قصد کرده ام به تو نامه بنویسم.به تو . سراسر از میل و آرزو . خستگی راه را در نگاه تو گم کردم .روسری ات را رنگ بهار زدم. لحظه ای خود را در دوردست ها نهادم و قلبم را برای تو سرشار از رنگ لطیف مهربانی کردم. قلبم را  ُ  تمام آرزوهایم را نگفتم و ننوشتم همه را یکجا در چشمهایم ریختم و نگاهم را به نگاه تو سپردم. و عقل را حامی احساس غریبانه لطایف وجودت کردم و آنگاه بار غصه ای نا آشنا بردوشم ماند و قصه ام سراسر رنگی سرشار از خواستن شد نه به هر قیمتی . عشق را قیمت نبود و حرمتش به فریاد نخواهد شکست.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٥ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

مديريت اظطراب

این مطلب از یافته های شخصی من است . شما در مورد آن هر نظری دارید بدهید. مخالف و یا موافق

 اظطراب تنها ناشی از عوامل ناشناخته نیست بلکه گاهی اتفاقا در مورد موضوعی است که ما کاملا آن را می شناسیم و از تمام زوایای آن مطلع هستیم.مثال بارز آن برای دانشجویان در مواجهه با یک درس پیش می آید. مثلا درس ریاضی . شخصی یک بار از درس ریاضی نمره نمی آورد .بار دوم اضطراب ناشی از این شکست که تنها بسته به دید فرد از موضوع دارد عامل بازدارنده بسیار قوی است که هرگونه تلاش را در جهت بهبود اوضاع خنثی می کند. فرد به علت فشار اظطراب از خواندن درس تا زمان امتحان امتنا میکند و یا اگر دست به اقدامی جهت یادگیری بزند بر اثر فشار ناشی از اظطراب بدون هیچگونه ژیشرفتی در یاد گیری مطالعه را رها میکند. این موضوع هیچ ربطی به استعداد شما ندارد . بلکه ناشی از طرز تلقی شما از خودتان است. اظطراب در سه سطح قابل تعریف است. اگر شما فاقد اظطراب باشید هیچگونه عملکرد مثبتی ندارید .و به اصطلاح عامیانه بی عار هستید و شاید تا شب امتحان هم سراغ جزوه و کتاب نروید .اظطراب شدید شما را وادار به تلاش و تقلا می کند که البته بیشتر آن تلاش ذهنی و نقشه کشی و موکول کردن اجرا به بعد است که هیچ گاه انجام نخواهد شد و شما دچار ناراحتی اعصاب می شوید . و اظطراب نوع سوم اظطراب خفیف است که عامل پیش برنده شما خواهد بود. نمودار آن را به طور منحنی می توانید رسم کنید.

توصیه من برای مقابله با اظطراب که شما را افسرده و زندگی را به کامتان تلخ نه که زندگی را زهر خواهد کردُ آن است که شما هرطور که زندگی می کنید طرز تلقی خودتان را از خودتان تغییر دهید و به جای سرزنش های احمقانه به بهبود رفتار و زندگی خود بیندیشید. هیچگاه با سرزنش خود رفتار شما مثبت نمی شود. آیا اگر شما به شدت از کسی متنفر باشید حاضرید برای او قدم از قدم بردارید ُ مسلم است که نه ژس چطور انتظار دارید با احساسی سرشار از تنفر از خود برای بهبود امور زندگییتان قدم موثری بردارید . اگر قبول ندارید تا آخر عمر بنشینید و از خودتان بد بگویید و فحش و ناسزا بار خودتان کنید.

به جای آنکه تاریکی را لعنت کنید شمعی در آن بیفروزید.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٥ - علی اصغر واعظ زاده اسدی

link http://i30.tinypic.com/141trwm.jpg